Obecní knihovna Verměřovice
Naposledy aktualizováno: 02.11.2017 12:48:01

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

  • Výpůjční služba - knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu. Vlastní fond naší knihovny čítá 800 svazků, výměnný fond Jablonného asi 7500 svazků. 
  • Meziknihovní výpůjční služba - knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven
  • Přístup k veřejnému internetu
 
Proces zabral 0.0187 sekund času a 0.56MB paměti.